Παρενέργειες χημικών φαρμάκων

Humira

 

Stelara

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/stelara-epar-product-information_el.pdf 
 
Fampyra
 
 
 
Plaquenil
 
 
Zyprexa
 
 
Aloperidin
 

 

Suboxone 
 
https://www.healthyliving.gr/2016/06/26/suboxone-farmako-parenergeies/ 
 
https://195.134.76.37/chemicals/chem_methadone.htm 
 
Kαταγγελίες κατά ψυχιατρικών χημικών φαρμάκων 
 
 
Απόσυρση επικίνδυνων φαρμάκων από τον ΕΟΦ