Οσφυαλγία, Ισχυαλγία, Αυχεναλγία, Ψυξη, Διαστρέμματα, Δισκοκήλη