Ολιστική Φυσική Αγωγή για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου

Ολιστική Φυσική Αγωγή για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου

https://www.rodokipos.com/products/olistiki-fysiki-therapeia-gia-ton-karkino1/ 

Ενδεικτικές Επιστημονικές Ερευνες που επιβεβαιώνουν την Αποτελεσματικότητα της Ολιστικής Φυσικής Αγωγής για την Αντιμετώπιση του Καρκίνου.

 

CBD 

 

Καναβέλαιο

Cannabis, cannabinoids and cancer – the evidence so far
https://scienceblog.cancerresearchuk.org/2012/07/25/cannabis-cannabinoids-and-cancer-the-evidence-so-far/#can-cause

Endocannabinoids as emerging suppressors of angiogenesis and tumor invasion (review).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17342320

Cannabinoids and cancer: potential for colorectal cancer therapy.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16042581

Cannabis and Cannabinoids (PDQ®): Health Professional Version.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389198

Cannabis and Cannabinoids (PDQ®)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65755/#CDR0000683767__1

The cannabinoid delta(9)-tetrahydrocannabinol inhibits RAS-MAPK and PI3K-AKT survival signalling and induces BAD-mediated apoptosis in colorectal cancer cells.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17583570

Every Cancer Can be Cured in Weeks explains Dr. Leonard Coldwell
https://www.youtube.com/watch?v=DgbdNNfotwM


Cures Brain Cancer

A pilot clinical study of Δ9-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiforme
https://www.nature.com/bjc/journal/v95/n2/abs/6603236a.html

Inhibition of glioma growth in vivo by selective activation of the CB(2) cannabinoid receptor.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11479216

Neuroprotection by Δ9-Tetrahydrocannabinol, the Main Active Compound in Marijuana, against Ouabain-Induced In Vivo Excitotoxicity
https://www.jneurosci.org/content/21/17/6475.abstract

Antitumor Effects of Cannabidiol, a Nonpsychoactive Cannabinoid, on Human Glioma Cell Lines
https://jpet.aspetjournals.org/content/308/3/838.abstract

A Combined Preclinical Therapy of Cannabinoids and Temozolomide against Glioma
https://mct.aacrjournals.org/content/10/1/90.abstract


Cures Mouth and Throat Cancer

Cannabinoids inhibit cellular respiration of human oral cancer cells.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516734


Cures Breast Cancer

Pathways mediating the effects of cannabidiol on the reduction of breast cancer cell proliferation, invasion, and metastasis.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20859676

Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025276

Crosstalk between chemokine receptor CXCR4 and cannabinoid receptor CB2 in modulating breast cancer growth and invasion. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21915267

Anti-tumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma https://jpet.aspetjournals.org/content/early/2006/05/25/jpet.106.105247.full.pdf+html

Cannabinoids reduce ErbB2-driven breast cancer progression through Akt inhibition https://www.molecular-cancer.com/content/9/1/196

Cannabinoids: a new hope for breast cancer therapy? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22776349

The endogenous cannabinoid anandamide inhibits human breast
cancer cell proliferation https://www.pnas.org/content/95/14/8375.full.pdf+html


Cures Lung Cancer

Cannabidiol inhibits lung cancer cell invasion and metastasis via intercellular adhesion molecule-1.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198381?dopt=Abstract

Cannabinoid receptors, CB1 and CB2, as novel targets for inhibition of non-small cell lung cancer growth and metastasis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21097714?dopt=Abstract

Δ9-Tetrahydrocannabinol inhibits epithelial growth factor-induced lung cancer cell migration in vitro as well as its growth and metastasis in vivo https://www.nature.com/onc/journal/v27/n3/abs/1210641a.html


Cures Uterine, Testicular, and Pancreatic Cancers

Cannabis and Cannabinoids (PDQ®)–Health Professional Version https://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/cam/cannabis/healthprofessional/page4

Cannabinoids Induce Apoptosis of Pancreatic Tumor Cells via Endoplasmic Reticulum Stress–Related Genes https://cancerres.aacrjournals.org/content/66/13/6748.abstract


Cures Prostate Cancer

Anti-proliferative and apoptotic effects of anandamide in human prostatic cancer cell lines: implication of epidermal growth factor receptor down-regulation and ceramide production. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12746841?dopt=Abstract

The role of cannabinoids in prostate cancer: Basic science perspective and potential clinical applications https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3339795/?tool=pubmed

Non-THC cannabinoids inhibit prostate carcinoma growth in vitro and in vivo: pro-apoptotic effects and underlying mechanisms. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22594963


Cures Colo rectal Cancer

Chemopreventive effect of the non-psychotropic phytocannabinoid cannabidiol on experimental colon cancer. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22231745


Cures Ovarian Cancer

 https://www.aacrmeetingabstracts.org/cgi/content/abstract/2006/1/1084


Curse Blood Cancer

Targeting CB2 cannabinoid receptors as a novel therapy to treat malignant lymphoblastic disease. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12091357

Delta9-tetrahydrocannabinol-induced apoptosis in Jurkat leukemia T cells is regulated by translocation of Bad to mitochondria. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908594

Expression of cannabinoid receptors type 1 and type 2 in non-Hodgkin lymphoma: Growth inhibition by receptor activation https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijc.23584/abstract

Cannabinoid Receptor-Mediated Apoptosis Induced by R(+)-Methanandamide and Win55,212-2 Is Associated with Ceramide Accumulation and p38 Activation in Mantle Cell Lymphoma https://molpharm.aspetjournals.org/content/70/5/1612.abstract


Cures Skin Cancer

Inhibition of skin tumor growth and angiogenesis in vivo by activation of cannabinoid receptors. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12511587


Cures Liver Cancer

Anti-tumoral action of cannabinoids on hepatocellular carcinoma: role of AMPK-dependent activation of autophagy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475304


Cures Biliary Tract Cancer

The dual effects of delta(9)-tetrahydrocannabinol on cholangiocarcinoma cells: anti-invasion activity at low concentration and apoptosis induction at high concentration. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19916793


Cures Bladder Cancer

Marijuana May Lower Bladder Cancer Risk https://www.medscape.com/viewarticle/803983 (Sign-up required to view study)


Cures Cancer in General

Inhibition of tumor angiogenesis by cannabinoids. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12514108

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15313899

source:
https://www.wakingtimes.com/2013/07/27/34-medical-studies-proving-cannabis-cures-cancer/

__________________________________________________________________

Βερυκοκέλαιο

Laetrile / Vitamin B17 Treatment
https://www.cancertutor.com/laetrile/

Apricot Seeds Testimonies and Review’s
https://www.myapricotseeds.com/testimonies.html

Ντοκιμαντέρ
G. Edward Griffin - A World Without Cancer - The Story Of Vitamin B17
https://www.youtube.com/watch?v=JGsSEqsGLWM

A cancer reversal testimony. B17. Richard of Daytona, Florida. 2009. Noni Juice.
https://www.youtube.com/watch?v=a1fumAO0t0k

Amygdalin induces apoptosis in human cervical cancer cell line HeLa cells.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23137229

Amygdalin Blocks Bladder Cancer Cell Growth In Vitro by Diminishing Cyclin A and cdk2
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0105590

Amygdalin Influences Bladder Cancer Cell Adhesion and Invasion In Vitro
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4198254/

SCIENTIFIC PAPERS regarding amygdalin (found in apricot kernels): 
https://www.youtube.com/watch?v=G1c9dc1Vhc0

1) Amygdalin induces apoptosis in human cervical cancer cell line HeLa cells:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23137229 China, 2013
2) Amygdalin Blocks Bladder Cancer Cell Growth In Vitro by Diminishing Cyclin A and cdk2: 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0105590 Germany, 2014
3) Amygdalin Influences Bladder Cancer Cell Adhesion and Invasion In Vitro: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4198254/ Germany, 2014
4) Amygdalin Regulates Apoptosis and Adhesion in Hs578T Triple-Negative Breast Cancer Cells:
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4703354/ South Korea, 2016
5) Amygdalin Induces Apoptosis through Regulation of Bax and Bcl-2 Expressions in Human DU145 and LNCaP Prostate Cancer Cells:
 https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb/29/8/29_8_1597/_pdf South Korea, 2006
6) Amygdalin inhibits genes related to cell cycle in SNU-C4 human colon cancer cells: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16127745 South Korea, 2005
7) Apoptosis induction of Persicae Semen extract in human promyelocytic leukemia (HL-60) cells:
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12643594 South Korea, 2003
8  ) Enhancement of amygdalin activated with β-d-glucosidase on HepG2 cells proliferation and apoptosis (Liver):
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861712005322 China, 2012
9) Amygdalin-mediated inhibition of non-small cell lung cancer cell invasion in vitro: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4503109/ China, 2015

__________________________________________________________________

Σοδα


Baking Soda: Cancer Treatment Uses for Prevention and Testing
https://thetruthaboutcancer.com/baking-soda-uses-cancer/

__________________________________________________________________

Γαιδουράγκαθο

Silibinin Enhances Ultraviolet B-Induced Apoptosis in MCF-7 Human Breast Cancer Cells
https://ejbc.kr/DOIx.php?id=10.4048/jbc.2011.14.1.8

Can Milk Thistle Fight Breast Cancer?
https://www.healthline.com/health/milk-thistle-and-breast-cancer

Milk thistle and liver cancer
https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/cancer-questions/milk-thistle-and-liver-cancer

The anticancer effects of milk thistle
https://www.naturalhealth365.com/milk-thistle-anticancer-effects-1149.html

Chemopreventive and anti-cancer efficacy of silibinin against growth and progression of lung cancer.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23682778

Silibinin inhibits translation initiation: implications for anticancer therapy.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19509268

Effects and mechanisms of silibinin on human hepatoma cell lines.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17879397

__________________________________________________________________

Λινέλαιο

How Flaxseeds Can Prevent or Help Heal Your Body From Cancer
https://thetruthaboutcancer.com/flaxseeds-can-prevent-help-heal-body-cancer/

The Cancer-Fighting Benefits of Flaxseed
https://thetruthaboutcancer.com/cancer-fighting-benefits-of-flaxseed/

Flaxseed & Prostate Cancer Risk
https://www.oncologynutrition.org/erfc/healthy-nutrition-now/flaxseed-prostate-cancer-risk/

Flaxseed Can Prevent And Kill Breast Cancer, Meta-Analysis Reveals
https://www.greenmedinfo.com/blog/flaxseed-can-prevent-and-kill-breast-cancer-meta-analysis-confirms-1

Flax and Breast Cancer: A Systematic Review.
https://www.greenmedinfo.com/article/flax-and-breast-cancer-systematic-review-0

Flaxseed enriched diet-mediated reduction in ovarian cancer severity is correlated to the reduction of prostaglandin E2 in laying hen ovaries
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3811136/

__________________________________________________________________

Mαυρο Κύμινο

Recent advances on the anti-cancer properties of Nigella sativa, a widely used food additive
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5052360/

Cardio-protective and anti-cancer therapeutic potential of Nigella sativa
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387232/

Anticancer Activities of Nigella Sativa (Black Cumin)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252704/

__________________________________________________________________

D3

1,25-Dihydro xyvitamin D3 Treatment Shrinks Uterine Leiomyoma Tumors in the Eker Rat Model1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3338660/

Diet-derived 25-hydro xyvitamin D3 activates vitamin D receptor target gene expression and suppresses EGFR mutant non-small cell lung cancer growth in vitro and in vivo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808047/

__________________________________________________________________

Σελήνιο

Protective effect of selenium against cisplatin-induced nasopharyngeal cancer in male albino rats.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28101235

__________________________________________________________________

Ψευδάργυρο


The Complex Role of the ZNF224 Transcription Factor in Cancer.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28215224

__________________________________________________________________

Συνένζυμο Q10


Coenzyme Q10 (P DQ): Health Professional Version.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389329

Coenzyme Q10 and Oxidative Stress: Inflammation Status in Hepatocellular Carcinoma Patients after Surgery.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28054958

Amitri ptyline down-regulates coenzyme Q10 biosynthesis in lung cancer cells.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28099869

__________________________________________________________________

Koυρκουμάς

Curcumin induces apoptosis and protective autophagy in castration-resistant prostate cancer cells through iron chelation.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28243065

__________________________________________________________________

Γκραβιόλα

Graviola: A Novel Promising Natural-Derived Drug That Inhibits Tumorigenicity and Metastasis of Pancreatic Cancer Cells In Vitro and In Vivo Through Altering Cell Metabolism
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3371140/

Graviola inhibits hypoxia-induced NADPH oxidase activity in prostate cancer cells reducing their proliferation and clonogenicity
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4793251/