Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση επιστημονικές έρευνες

Ενδεικτικές Επιστημονικές Ερευνες που επιβεβαιώνουν τις δραστικές θεραπευτικές ιδιότητες της φυσικής αγωγής για την αντιμετώπιση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Cannabis oil 

 
Milk thistle oil 
 
Linseed oil 
 
Black cumin 
 
Pumpkin oil 
 
Neurozan