Φυσικό Ιαμα ΧΑΡΙΣ

Ενδεικτικές Επιστημονικές Ερευνες που επιβεβαιώνουν τις δραστικές θραπευτικές ιδιότητες του Φυσικού Ιάματος ΧΑΡΙΣ, για την αντιμετώπιση του Σταφυλόκοκκου.
 
 

Aριθμός Γνωστοποίησης CPNP Europa 2726788

(To προϊόν είναι καταχωρημένο στον ΕΟΦ)

ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, SESAMUM INDICUM SEED OIL, CERA ALBA, CORIANDRUM SATIVUM SEED OIL, FOENICULUM VULGARE OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL, MELALEUCA VIRIDIFLORA LEAF OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL, POGOSTEMON CABLIN OIL, THYMUS VULGARIS OIL, ANIBA ROSAEODORA WOOD OIL, CITRUS AURANTIUM AMARA LEAF OIL, CYMBOPOGON SCHOENANTHUS OIL, CYMBOPOGON SCHOENANTHUS OIL, CYMBOPOGON MARTINI OIL, ORIGANUM VULGARE LEAF OIL, LAURUS NOBILIS OIL, SANTALUM ALBUM OIL, ALLIUM SATIVUM OIL, VETIVERA ZIZANOIDES ROOT OIL

 
ROSA DAMASCENA FLOWER WATER 
 
SESAMUM INDICUM SEED OIL
 
CERA ALBA
 
CORIANDRUM SATIVUM SEED OIL  
 
FOENICULUM VULGARE OIL  
 
MELALEUCA ALTERNIFOLIA LEAF OIL
 
MELALEUCA VIRIDIFLORA LEAF  OIL
 
PELARGONIUM GRAVEOLENS FLOWER OIL
 
POGOSTEMON CABLIN OIL  
 
THYMUS VULGARIS OIL 
https://watermark.silverchair.com/9302003.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAlgwggJUBgkqhkiG9w0BBwagggJFMIICQQIBADCCAjoGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMXkdZBTPKS5rqNtSkAgEQgIICC8Nek8bBH8YIgGPCkzwdf6zkjGqVUDVfGajqJTiHJM47fRR8dbLXEoS2F2cN-RTKXpDfPqu2q1GDRQiibx2neDiOTjs4dNK5D_w_lKuXeKZ4DfeY-MOjuAs8O2wDrsFjGZAvoBOATwvVq0heAMnGMlsNkSwQcoSw8I6V5FQ2j-OkdEUm3kx3rL5D2iPt3IPGLx0FbqXT5ynOloENoxwhUAqDmhs07t_4r5861OD3vL8Lqh5FysN5Ez_CR2tqT7B_ykQ9jET7TKn0lTNZiLLijY1XTXEPqtNXiEtKk1-3c0IU105Wu1i7NmIiCJ4o1N5IlJxhWboiqQomTDxRFPfrDZLtr_M6jmV_W4Tymq3k70TUroURaVWnZWcNnHW6G5GIZRcdQQ-5_hz8XVrVuTfdIda0ZWaSjdU_N4IsX80WdrfFIYIbJhp7-2yuQ4Jf5_spUfdp69LnffDJFyTDxfQXE03bQFx69lAjKT4cGITUlAT7YEbbuCwer0Wx7h6LjlD-vycIqwOsjB6RDSGledGF1W9MGt9IXA6EUZWE_5ojCO6dBLwD9jyS3x6Upwy3573rUgPbZ0O7eg29sWaWYfvFnX4-o2zGrlD8v6BxstP9EKzZ_1q7py_xCIm46IdSCDtahqQCNnNgI4kd0sJctW0GfA6Iwp_fAGmIPKC6KdEnHcZly3-giwFffaDtTMk
 
ANIBA ROSAEODORA WOOD OIL
 
CITRUS AURANTIUM AMARA LEAF OIL,
 
CYMBOPOGON SCHOENANTHUS OIL   CYMBOPOGON MARTINI OIL  
 
ORIGANUM VULGARE LEAF OIL  
 
LAURUS NOBILIS OIL
 
SANTALUM ALBUM OIL
 
ALLIUM SATIVUM OIL
 
VETIVERIA ZIZANOIDES ROOT OIL